Tiimeille

Stressinhallintavalmentaja potretti.

Valmennan teitä voittamaan hetkissä, joissa tiimin toiminta
edellyttää resilienssiä.

Tehokas Vuorovaikutus
-Valmennus
 • Haastavat keskustelut

 • Tiimin dynamiikan ymmärtäminen

 • Riitojen ja jännitteiden ratkaiseminen

 • Stressin laukaisevien tekijöiden tunnistaminen ja niiden vaikutus viestinnässä

 • Palautteen antaminen

Lähetä viesti
Tiimin Resilienssi
-Valmennus
 • Luottamuksen rakentaminen

 • Muutokseen sopeutuminen

 • Tiimin resilienssin vahvistaminen haasteiden ja takaiskujen tehokkaaseen käsittelyyn

 • Työkaluja keskittymisen, selkeyden ja viestintätaitojen parantamiseen

Lähetä viesti
Personoitu paketti
 • Räätälöityä valmennusta tiimisi kohtaamiin stressiin liittyviin haasteisiin

 • Sisältö ja kesto räätälöidään tarpeidenne mukaan

Lähetä viesti

Missä on joukko ihmisiä, on useimmiten ongelmia yksilöiden välillä. Se on täysin normaalia.

"Käsittelemättömät stressitekijät luovat tiimeissä jännitteitä, jotka laskevat sitoutuneisuutta ja tuottavuutta."

Hyvin toimiva tiimi kuitenkin edellyttää sitä, että yksilöt kykenevät asettamaan tiimin edun oman edun edelle riittävissä määrin.

Tämä on yksinkertaista, mutta äärimmäisen haastavaa.

Kun erilaiset yksilöt, erilaisilla taustoilla, ajattelutavalla, arvoilla ja elämänkokemuksilla lyödään yhteen, syntyy väistämättä erimielisyyksiä ja ristiriitoja.

Huipputiimin rakentaminen on kovaa työtä, usein siitä maksetaan emotionaalista hintaa.

Jos hintaa ei olla valmiita maksamaan, päädytään heikkoon tai keskinkertaiseen lopputulokseen.

Jätä yhteydenottopyyntö

*Jos et ole johtavassa asemassa ja haluat että otan organisaatioosi yhteyttä mainitsematta nimeäsi, mainitse yhteydenottopyynnössä, että toivot pysyväsi nimettömänä.

Kuva valmentajasta
Oranssi tausta

Eliaksen työhön on aina voinut luottaa. Hän pystyy hallitsemaan isoja kokonaisuuksia ja organisoimaan toimintaa siten, että jokainen osa-alue tulee huomioiduksi. Ihmisten kohtaaminen on iso osa työtä ja siinä Elias on osannut toimia kunnioittavasti haastavissakin tilanteissa. Voin lämpimästi suositella Eliasta johtamis- ja organisointitehtäviin.

-Aiempi Työnantaja

"Hänestä huokuu intohimo työtään kohtaan. Moneen kysymykseen löytyy vastaus suorilta, mutta mikäli Elias ei tiedä suorilta vastausta, hän ilmoittaa sen suorasti ja on heti ottamassa asiasta selvää. Hän tuntuu myös oikeasti olevan läsnä asiakkaan ongelman parissa. Voin suositella Eliasta intohimoisena osaajana, joka on valmis tekemään työtä oman osaamisensa kehittämisen sekä asiakkaan ongelmien suhteen."

Asiakas Pirkanmaalta

"Elias on johdonmukainen, reilu ja luotettava, hänen kanssa projektin johtaminen sujui tosi mainiosti. Elias on yhteistyökykyinen ja omaa sosiaalisia taitoja. Hän pystyy työskentelemään ja kohtaamaan ihmisiä rakkaudella ja ymmärryksellä paineenkin alla ja osaa myös pysähtyä ja kuunella tarvittaessa. Johtajaparina Hän oli turva ja tuki. Oli hauskaa ja mielekästä johtaa yhdessä. Muistan lämmöllä niitä aikoja! 😌☺️"

-Johtajapari

"Eliaksen johtajuuden piirissä olen itse saanut kasvaa, ja samalla nähnyt loistavan esimerkin siitä, miten johtaa tehokkaasti ja tasapainoisesti niin käytännönläheisesti kuin myös sosiaalisesti."

-Tiimiläinen

Tieto ilman toimintaa on turhaa. Valmennuksen ytimessä on tuoda tieto arkeen sovellettavaan muotoon.

Menetelmät

Stressinhallinta

Olen toiminut useita vuosia vastuu- sekä johtotehtävissä. Viimeisen kolmen vuoden aikana olen toiminut yrittäjänä, ollut mukana rakentamassa toisilleen tuntemattomista, eri arvomaailman omaavista henkilöistä huipputiimin, jonka matka jatkuu ystävinä vielä liiketoiminnan päättymisen jälkeenkin.

Jätä yhteydenottopyyntö

*Jos et ole johtavassa asemassa ja haluat että otan organisaatioosi yhteyttä mainitsematta nimeäsi, mainitse yhteydenottopyynnössä, että toivot pysyväsi nimettömänä.

Mitä Stressinhallinta tarkoittaa tiimin näkökulmasta?

Jokainen ristiriitatilanne sisältää stressiä. Miltä sinusta tuntui viime kerralla, kun ennustit joutuvasi haastavaan tilanteeseen työtoverisi kanssa?

Jokaisen yksilöllinen tapa reagoida vaihtelee. Usein hetki pitää sisällään sen, että tunnet kehossasi stressireaktion aiheuttamia muutoksia. Syke alkaa nousta, kädet hikoavat, hartiat jännittyvät ja ajatukset laukkaavat miettien kaikkia tulevia skenaarioita.

On oleellista huomioida, että stressireaktio vaikuttaa meihin konkreettisesti tavalla, joka hankaloittaa, hidastaa tai jopa estää rationaalisen ja loogisen ajattelun.

Kun olemme tämän niin kutsutun primitiivisen aktivaation (taistele, pakene tai jäädy)vallassa, keskitymme vain tilanteesta selviämiseen.

Jos tiimissä on päivittäin jännitteitä ja ylimääräistä stressiä, jatkuva kuormitus heikentää pitkässä juoksussa yhteisön resilienssikykyä ja stressirektiot syntyvät yhä helpommin ja aina pienemmissä hetkissä.

Tunnistatko tämän kaltaisia tilanteita omasta organisaatiostasi?

Haluatko jatkaa näin?

Ei, jätän yhteydenottopyynnön

Stressi aiheuttaa muun muassa:

‣ Ärtymystä
‣ Agressioita
‣ Levottomuutta
‣ Ahdistuneisuutta
‣ Masentuneisuutta
‣ Muistiongelmia
‣ vaikeus tehdä päätöksiä
‣ Päänsärky
‣ vatsavaivat
‣ flunssakierre
‣ Unen häiriöt

Kroonistuessaan stressi voi aiheuttaa:

‣ Työuupumusta (Burn Out)
‣ Masennusta
‣ Perhe- ja parisuhedeongelmia
‣ Unettomuutta
‣ Energiavajetta
‣ Keskittyneisyyden häiriöitä
‣ Sairauksia

Kaavio, sairauspoissaolot & työuupumus

Stressiperäiset sairauspoissaolot ovat kasvaneet moninkertaisiksi

Projekteissa työn määrä on vakio. Kuka kantaa ylimääräisen kuorman, jos osa tiimistä on osittain tai kokonaan toimintakyvyttömiä?

Kestävätkö ne vastuunkantajat loputtomasti, jotka jatkuvasti joutuvat venymään yli rajojensa, toisten ollessa vaihtoaitiossa?

Vaikuttaako stressi tapaan kohdata työtovereita organisaaiossasi?

Jännitteet tiimeissä

Luovat tarpeetonta stressiä

Pitkittynyt stressi synnyttää uupumista, terveyshaittoja ja sairauspoissaoloja.

Hyvien työntekijöiden

Karistaessa pölyt jaloistaan

On rekrytoitava ja koulutettava uutta henkilöstöä.

Jätä yhteydenottopyyntö