Tiimeille

Ota yhteyttä

Valmennan teitä voittamaan hetkissä, joissa tiimin toiminta
edellyttää resilienssiä.

Jokainen meistä suoriutuu ajoittain huonosti stressin takia.

Tehokas Vuorovaikutus
-Valmennus

 • Haastavat keskustelut

 • Tiimin dynamiikan ymmärtäminen

 • Riitojen ja jännitteiden ratkaiseminen

 • Stressin laukaisevien tekijöiden tunnistaminen ja niiden vaikutus viestinnässä

 • Palautteen antaminen

Ota yhteyttä

Tiimin Resilienssi
-Valmennus

 • Luottamuksen rakentaminen

 • Muutokseen sopeutuminen

 • Tiimin resilienssin vahvistaminen haasteiden ja takaiskujen tehokkaaseen käsittelyyn

 • Työkaluja keskittymisen, selkeyden ja viestintätaitojen parantamiseen

Ota yhteyttä

Personoitu paketti

 • Räätälöityä valmennusta tiimisi kohtaamiin stressiin liittyviin haasteisiin • Sisältö ja kesto rakennetaan tarpeidenne mukaan
Ota yhteyttä

Mind Coach® Certified Trainer -stressinhallintavalmentaja. Käytän valmennuksissani iPREP-  menetelmää, joka on alkujaan kehitetty poliisin erikoisyksikön käyttöön. Sertifikaatilla ja menetelmällä on vahva ja kansainvälinen tieteellinen näyttö.

Käsittelemättömät stressitekijät luovat tiimeissä jännitteitä, jotka laskevat sitoutuneisuutta ja tuottavuutta. Hyvin toimiva tiimi kuitenkin edellyttää sitä, että yksilöt kykenevät asettamaan tiimin edun oman edun edelle riittävissä määrin. Tämä on yksinkertaista, mutta äärimmäisen haastavaa.

Kun erilaiset yksilöt, erilaisilla taustoilla, ajattelutavalla, arvoilla ja elämänkokemuksilla lyödään yhteen, syntyy väistämättä erimielisyyksiä ja ristiriitoja. Huipputiimin rakentaminen on kovaa työtä, usein siitä maksetaan emotionaalista hintaa.

Jos hintaa ei olla valmiita maksamaan, päädytään heikkoon tai keskinkertaiseen lopputulokseen.

Katso valmennukset

Kuka On Valmentajasi?

Elias Hämäläinen

Tiimijohtamisen Tradenomi

Koulutukseltani olen tiimijohtamisen tradenomi, keskityin johtamisen psykologiaan ja tiimidynamiikkaan.

Tiimivalmentaja

MCID Master's Coaches -tiimivalmentaja. Tämä noin puolentoistavuoden (45 op) koulutus keskittyi tiimivalmentamiseen.

Stressinhallinta-
Valmentaja

Mind Coach® Certified Trainer -stressinhallintavalmentaja. Käytän valmennuksissani iPREP-  menetelmää, joka on alkujaan kehitetty poliisin erikoisyksikön käyttöön. Sertifikaatilla ja menetelmällä on vahva ja kansainvälinen tieteellinen näyttö.

Tarinani

Noin 14 vuotta sitten olin kuilun partaalla, vaihtoehtoja oli kaksi. Joko asioiden on radikaalisti muututtava parempaan, tai elämä ei enää ole elämisen arvoista. Tänä päivänä olen valtavan kiitollinen siitä, että asiat muuttuivat. Mikään ei kuitenkaan tapahtunut itsestään, tai ilman työtä.

Matkan varrella huomasin, että monissa työyhteisöissä on valtavasti asioita, jotka kuormittavat niin työtekijöitä kuin esihenkilöitä. Halusin ymmärtää miten nämä ongelmat ovat ratkaistavissa. Luin aiheesta ja hakeuduin ympäristöihin, joissa pystyin soveltamaan oppimaani käytännössä. Myöhemmin hakeuduin myös opiskelemaan johtamista (Tradenomi AMK).

Seuratessani kuinka monet ihmiset kokivat ympäristön vaatimukset hyvin eri tavoin, tahdoin oppia ymmärtämään ilmiötä. Miksi toiset kestävät, kun toiset musertuvat? Halusin oppia, kuinka näitä taitoja on mahdollista kehittää.

Tästä alkoi matkani kohti valmentamisen, stressin ja mielen suorituskyvyn ymmärtämistä. Tällä matkalla olen edelleen. Haluan auttaa mahdollisimman montaa yksilöä ja yhteisöä elämään elämää, jonka paino ei muserra alleen.

Katso valmennukset