Yksilövalmennukset

Ota yhteyttä
”En tiennyt mitä odottaa. Tiesin ainoastaan, että tarvitsisin kykyä hallita paremmin stressaavia tilanteita arjessa. Yllätyin, kuinka nopeasti jo ensimmäisen valmennuskerran jälkeen aloin tunnistaa arjessa ne hetket, joissa toimia eri tavalla, jotta stressi pysyy hallinnassa. Eliaksella oli paljon tietoa ja valmennusta tukevaa taustamateriaalia, jotka syventivät yhdessä keskustelemisen kanssa oppimista. Valmennus oli käytännönläheinen ja motivoiva kokemus!”

-Johtaja pääkaupunkiseudulta

Haluatko onnistua hetkissä, joissa stressi
vie tehokkuutesi?

Jokainen meistä suoriutuu ajoittain huonosti stressin takia.

Stressinhallinnan perusteet

 • Stressin ymmärtäminen

 • Laukaisevien tekijöiden tunnistaminen

 • Henkilökohtaisten stressinhallinnan strategioiden kehittäminen

 • Verkkovalmennuskirjasto valmennuksen ajan. (audio/podcast)


  297 € (Sis. Alv. 24 %)

Ota yhteyttä

Suorituskyky
Paineen alla

 • Suorituskyvyn parantaminen stressaavissa tilanteissa.

 • Miten pysyä rauhallisena ja keskittyneenä paineen alla

 • Verkkovalmennuskirjasto valmennuksen ajan. (audio/podcast)

 • Työkaluja keskittymisen, selkeyden ja viestintätaitojen parantamiseen

  574 € (Sis. Alv. 24 %)

Ota yhteyttä

Henkilökohtainen valmennuspaketti

 • Räätälöityä valmennusta sinun kohtaamiin stressiin liittyviin haasteisiin

 • Sisältö ja kesto räätälöidään sinun tarpeidesi mukaan

 • Verkkovalmennuskirjasto valmennuksen ajan. (audio/podcast)Ota yhteyttä

Mind Coach® Certified Trainer -stressinhallintavalmentaja. Käytän valmennuksissani iPREP-  menetelmää, joka on alkujaan kehitetty poliisin erikoisyksikön käyttöön. Sertifikaatilla ja menetelmällä on vahva ja kansainvälinen tieteellinen näyttö.

Onko työsi stressaavaa?

Kaavio, sairauspoissaolot & työuupumus

Stressiperäiset sairauspoissaolot ovat kasvaneet moninkertaisiksi.

Stressiin on syytä puuttua ajoissa, ennen kuin tilanne kasvaa hallitsemattoman suureksiijoitus omaan henkiseen pääomaan on kuitenkin jotain sellaista, mitä sinulta ei voi viedä pois, eikä se menetä arvoaan.Opittuasi uusia taitoja, ne kulkevat mukanasi loppuelämäsi.Paljonko tämä sijoitus tuottaa sinulle, jos se esimerkiksi ennaltaehkäisee uupumisen?

Stressi aiheuttaa
Muun muassa:

 • Ärtymystä
 • Ahdistuneisuutta
 • Masentuneisuutta
 • Muistiongelmia
 • Päänsärkyä
 • Vatsavaivoja
 • Flunssakierteitä
 • Unen häiriöitä

Kroonistuessaan stressi voi aiheuttaa:

 • Työuupumusta
  (Burn Out)
 • Sairauksia
 • Masennusta
 • Perhe- ja parisuhdeongelmia
 • Unettomuutta
 • Energiavajetta
 • Keskittyneisyyden häiriöitä
Katso valmennukset

Kuka On Valmentajasi?

Elias Hämäläinen
Stressinhallinta, Stressinhallintavalmennus,

Tiimijohtamisen Tradenomi

Koulutukseltani olen tiimijohtamisen tradenomi, keskityin johtamisen psykologiaan ja tiimidynamiikkaan.

Tiimivalmentaja

MCID Master's Coaches -tiimivalmentaja. Tämä noin puolentoistavuoden (45 op) koulutus keskittyi tiimivalmentamiseen.

Stressinhallinta-
Valmentaja

Mind Coach® Certified Trainer -stressinhallintavalmentaja. Käytän valmennuksissani iPREP-  menetelmää, joka on alkujaan kehitetty poliisin erikoisyksikön käyttöön. Sertifikaatilla ja menetelmällä on vahva ja kansainvälinen tieteellinen näyttö.

Tarinani

Noin 14 vuotta sitten olin kuilun partaalla, vaihtoehtoja oli kaksi. Joko asioiden on radikaalisti muututtava parempaan, tai elämä ei enää ole elämisen arvoista. Tänä päivänä olen valtavan kiitollinen siitä, että asiat muuttuivat. Mikään ei kuitenkaan tapahtunut itsestään, tai ilman työtä.

Matkan varrella huomasin, että monissa työyhteisöissä on valtavasti asioita, jotka kuormittavat niin työtekijöitä kuin esihenkilöitä. Halusin ymmärtää miten nämä ongelmat ovat ratkaistavissa. Luin aiheesta ja hakeuduin ympäristöihin, joissa pystyin soveltamaan oppimaani käytännössä. Myöhemmin hakeuduin myös opiskelemaan johtamista (Tradenomi AMK).

Seuratessani kuinka monet ihmiset kokivat ympäristön vaatimukset hyvin eri tavoin, tahdoin oppia ymmärtämään ilmiötä. Miksi toiset kestävät, kun toiset musertuvat? Halusin oppia, kuinka näitä taitoja on mahdollista kehittää.

Tästä alkoi matkani kohti valmentamisen, stressin ja mielen suorituskyvyn ymmärtämistä. Tällä matkalla olen edelleen. Haluan auttaa mahdollisimman montaa yksilöä ja yhteisöä elämään elämää, jonka paino ei muserra alleen.

Tilasto työn kuormitus

Haluatko siirtyä sen 35 % joukkoon, joka ei koe niin?

Katso valmennukset